Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Акумулатора не се зарежда / Неприемане на заряд

Акумулатора не се зарежда / Неприемане на заряд

Ако акумулатора, въпреки добре функциониращите алтернатор или зарядно устройство, не се зарежда, то най-вероятно е станал жертва на сулфатизация.
Сулфатизацията е резултат от два фактора: степента на зареждане и времето за разреждане на акумулатора. Сулфатизацията не само възпрепятства процеса на зареждане, но също така може да доведе до образуване на големи кристали, които създават мост между две плочи, и да предизвика късо съединение. В случай на такова късо съединение волтажът на акумулатора бързо ще се увеличи, когато той е свързана със зарядно устройство. За зарядното устройство това ще бъде индикация, че акумулатора е напълно зареден и ще се изключи, оставяйки акумулатора незареден.
Сулфатизацията винаги е съпроводена от трайна загуба на капацитет. Лека сулфатизация на акумулатора понякога може да бъде поправена с помощта на подходящо зарядно устройство, но това отнема време и не може да се очаква пълно възстановяване на акумулатора.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014