Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Акумулатора няма стартерен ток при студен старт (CCA)

Акумулатора няма стартерен ток при студен старт (CCA)

Стартерен ток на студено (CCA) е токът, който един акумулатор може да отдаде при температура -18 °C за 30 секунди като запази 1.2V за клетка (7.2V за 12V акумулатор).
За края на експлоатационния срок на стартерния акумулатор обикновено разбираме от трудното стартиране на двигателя, особено при ниски температури. Това, разбира се, може да е причинено от нормално износване. Автомобилния акумулатор е подложена на два процеса на естествено износване: корозия на положителната плоча и загуба на активна маса. Тези процеси се случват постепенно, никога не стават изведнъж. За съжаление, не може да се каже, че симптомите не се проявяват от единия на следващия ден, едно силно застудяване през нощта може да направи болезнено ясно това, което при по-високи температури е останало незабелязано!
Ако проблемът се прояви преждевременно, той най-вероятно е бил причинен от презареждане и/или прекомерно висока температура, в този случай е изключително важно да се провери състоянието на алтернатора, за да не се повтори това и с новия акумулатор!
Втората причина може да е загуба на активна маса вследствие от дълбоко разреждане на акумулатора. Това не трябва да е изненадващо, ако акумулатора не разполага с достатъчно капацитет, за да посрещне енергийните нужди на автомобила. Същото важи, разбира се, за стартерни акумулатори, които не получават достатъчно заряд. Пътуване на кратки разтояния, по време на който алтернатора не може да зареди напълно акумулатора, в крайна сметка ще доведат до постоянно състояние на дълбоко разреждане на акумулатора, което силно ще намали експлоатационния му срок.
Друга причина за повреда на акумулатора, която често се пренебрегва, е киселинната стратификация. Електролитът в стратифицирания акумулатор се концентрира на дъното, в резултат на което в горната част на клетката няма електролит. Липсата на киселина в горната половина на клетката ограничава работата на плочите, подпомага корозията и намалява производителността. Концентрацията на киселина в горната част е ниска, а на дъното – висока. Акумулатора изглежда напълно заредена, но има нисък стартов ток (CCA).
Често именно навиците при шофиране, а не дефект, са причина за повреда на акумулатора.
Производител на автомобили разкрива, че от 400 автомобилни акумулатора, върнати в гаранция, 200 работят добре и нямат проблем. Ниският заряд и киселинната стратификация са най-честите причини за очевидната повреда. Автомобилният производител казва , че проблемът е по-често срещан сред големите луксозни автомобили, предлагащи допълнителни но силно енергоемко обурудване, отколкото сред по-базовите модели снабдени с по-малко консуматори.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014