Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Гел Акумулатори (Gel Batteries)

Гел Акумулатор (Gel Battery)

Разработването на акумулатор, при който електролита не се разлива, когато е повреден или обърнат, започва малко преди края на Втората световна война в Германия. През 1957г. Ото Яхе продава на фабриката за акумулатори Sonnenschein патента си за фиксиран електролит чрез добавяне на пирогенен силициев диоксид, който сгъстява електролита в желирано вещество, подобно на вазелин.

Геловите акумулатори се произвеждат с плоски плочи и тръбни плочи. Плоските плочи имат микропорести PVC сепаратори, които осигуряват добра защита срещу загубата на активна маса, макар и увеличавайки вътрешното съпротивление. Добавянето на фосфорна киселина в електролита увеличава цикличната способност, но за сметка на първоначална загуба на капацитет от около 15%, който се възстановява чак след около 20 цикъла или съответно една година.

Дълбок разряд (Deep cycle)?
Много хора автоматично разглеждат геловите акумулатори като подходящи за приложения с дълбоко разреждане. Това не е точно така. Както и при конвенционалните оловно-киселинни акумулатори, дали акумулатора е подходящ за дълбок разряд зависи от конструкцията на плочите, и по никакъв начин не зависи от вида електролита..

Автор: ACDC.bg © 2013-2014