Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Експлозия на акумулатора

Експлоадирал акумулатор

Заредения акумулатор е устройство с акумулирана енергия и трябва да се използва със съответното управление на риска, защото ако цялата акумулирана енергия се освободи наведнъж, например когато метален инструмент бъде изпуснат върху клемите, това може да доведе до пълно късо съединение.
При достигане на фаза на пълно зареждане, всеки оловно- киселинен акумулатор произвежда експлозивен кислородо-водороден газ, който се изпуска през вентилационните отвори на акумулатора. При тези условия една искра е достатъчна, за да предизвика експлозия, която не само ще повреди акумулатора, но също ще разпръсне киселина. Всеки, намиращ се близо до акумулатора, може да бъде наранен.
Повечето експлозии на акумулатори стават в момента на свързване и разкачване на кабели или клеми. В складови условия акумулатора не трябва да се увива във фолио веднага след зареждането. Една статична искра от фолиото може да взриви газа, който може да бъде изпуснат най-малко един час след фазата на пълно зареждане.
Ако акумулатора експлодира в момента на стартиране на автомобила (при работа на стартера) обикновено това е в резултат от твърде ниско ниво на електролита, дължащо се на прекомерно зареждане или лоша поддръжка. Когато плочите на акумулатора не са напълно потопени в електролита, високия ток може да предизвика искра между плочите, и да възпламени кислородо-водорода, съдържащ се в акумулатора.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014