Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Замръзване на акумулатора

Замръзване на акумулатора

Ако акумулатора бъде разреждан в помещение с постоянна температура от 0° C, той ще отдели само около 80 % от номиналния си капацитет и ще бъде напълно разреден, когато гъстотата на електролита спадне до 1.140 g/cm3. Електролитът с такава гъстотата ще замръзне при около -15°C , като ще се получи разлика от 15°C между температурата на електролита и неговата точка на замръзване.
При температура от -20°C акумулатора ще отдели само 50% от номиналния си капацитет и ще има гъстотата на електролита от около 1.180 g/cm3. При тази гъстотата замръзването на електролита ще настъпи при около -26°C, разликата е 6°C.
Това действа като вградена защита срещу замръзване на електролита, тъй като капацитетът на акумулатора, който може да бъде използван, намалява при ниски температури и следователно намаляването на гъстотата на електролита е по-малко. От това следва, че единственият път, когато електролита ще замръзне, е когато акумулатора е напълно разреден и след това оставена на студено за продължителен период от време.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014