ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТА С АКУМУЛАТОР ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТНИ ОЧИЛА И РЪКАВИЦИ.

 

ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА ОТ АВТОМОБИЛА
Изключете всички големи консуматори (фарове, вентилатори, подгряване на стъкла, подгряване на седалки, радио и др.)
Изключете двигателя - когато сваляте акумулатора или работите по електрическата инсталация винаги изключвайте двигателя.
Първо свалете МИНУСОВАТА клема обозначена със знак минус (-), след това клемата със знак плюс (+), следвайки тази последователност предотвратявате възможността за късо съединение.
Извадете вентилационните маркучи.
Демонтирайте елементите придържащи акумулатора.
За да предотвратите изтичане на киселина не накланяйте акумулатора при изваждането му.
ВНИМАНИЕ! При прекъсване подаването на ток от акумулатора някои електронни уреди могат да загубят данни (бордови компютър, код на радио, и т.н.) след поставянето на нов акумулатор е необходимо да ги въведете отново.

ПОСТАВЯНЕ НА АКУМУЛАТОРА В АВТОМОБИЛА
Внимателно почистете клемите на автомобила, за по-добър контакт ги намажете с технически вазелин.
Поставете новия акумулатор, монтирайте закрепващите елементи (за различните автомобили захващането е различно) затегнете ги добре.
Първо поставете ПЛЮСОВАТА клема обозначена със знак плюс (+), след това клемата със знак минус (-), следвайки тази последователност предотвратявате възможноста за късо съединение. Затегнете клемите добре.
Поставете вентилационните маркучи във вентилационните отвори на акумулатора.
Ако има само един вентилационен маркуч трябва да се затворят останалите вентилационни отвори на акумулатора.

 

ПОДДРЪЖКА
Поддържайте акумулатора и клемите винаги сухи и чисти при необходимост намажете клемите с технически вазелин.
Акумулатора трябва да се поддържа в заредено състояние, при напрежение по-малко от 12.4V акумулатора трябва да бъде зареден.
За допълнително зареждане на акумулатора се препоръчват електронно регулирани зарядни устройства с напрежение при зареждане 14.4V.
Поради отделянето на опасни и експлозивни газове, зареждайте акумулатора в добре проветрени помещения.
При неизползване на акумулатора продължителен период от време настъпва саморазряд и е необходимо да се контролира състоянието му всеки месец.
ВНИМАНИЕ! Продължително съхранение на акумулатор в незаредено състояние води до сулфатизация и повреда на акумулатора.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Моля, първо прочетете внимателно инстукцията за работа с оловно-киселинни батерии (акумулатори)!
Акумулаторите съдържат сярна киселина!

 

 

ПАЗЕТЕ ОЧИТЕ!
При работа с акумулатор винаги използвайте защитни очила и ръкавици!

 

 

ВЗРИВООПАСНО!
При зареждане на оловно-киселинни акумулатори се образуват експлозивни газове с висока степен на взривоопасност. Зареждайте акумулатора само в добре проветрени помещения.

 

 

РАЗЯЖДАЩИ ВЕЩЕСТВА!
Сярната киселина съдържаща се в електролита е силно разяждаща. Винаги носете предпазни очила и ръкавици. Не накланяйте или обръщайте акумулатора, тъй като е възможно изтичане на киселина.

 

 

ОГНЕОПАСНО!
Пазете от огън, искри и пламъци. Не пушете в близост до акумулатора. При работа с акумулатори избягвайте искри и къси съединения.

 

 

ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧЕ ОТ ДЕЦА!
Не допускайте деца в близост до оловно-киселинни батерии.

 

 

ВАЖНО
Не излагайте акумулаторната батерия на пряка слънчева светлина! При много ниски температури деполяризираните акумулатори могат да замръзнат съхранявайте ги на топло място.

 

 

ПЪРВА ПОМОЩ
Акумулаторите съдържат електролит (воден разтвор на сярна киселина)! При попадане на киселина в очите да се изплаква обилно с вода и да се потърси спешно медицинска помощ; при попадане върху кожата да се измие обилно с вода и 10% разтвор на сода бикарбонат при необходимост потърсете медицинска помощ; при поглъщане спешно потърсете медицинска помощ - не предизвиквайте повръщане!

 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТАР АКУМУЛАТОР
Моля, не изхвърляйте употребявани акумулатори в контейнерите за битови отпадъци!
Акумулаторите съдържат олово и оловни съединения, пластмаса (полипропилен), електролит (воден разтвор на сярна киселина) и подлежат на рециклиране.

Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube