Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Калциеви Акумулатори (Calcium Batteries)

Калциев Акумулатор (Calcium Battery)

Около 1970г. производителите започват да заменят антимона в стартерните акумулатори с калций. Калций и в положителните, и в отрицателните плочи има много предимства:

Ниска консумация на вода ( 1г/Ah Ce ) – това ниво е толкова ниско, че първоначалното количество на електролита е почти достатъчно за целия експлоатационния срок на акумулатора. Много производители засилват тази функция като не поставят капачки за пълнене, а само индикатор за заряд, но по-добрия избор е акумулатор с капачки за пълнене доливането на вода при необходимост би довело до удължаване на живота на акумулатора. Терминът капсуловани необслужваеми (накратко MF или SMF) може да доведе до объркване с Gel (геловите) акумулатори или с AGM акумулатори. Електролитът в този тип акумулатори обаче не е фиксиран . Когато акумулатора е презареден, водородът ще се освободи като във всеки обикновен акумулатор, а това ще доведе до намаляване на нивото на електролита.

Дълъг срок на годност заради изключително ниското ниво на саморазряд. Напълно зареден калциев акумулатор може да се съхранява в продължение на над година, преди да достигне състояние на зареждане (SOC) 50% - достатъчно, за да стартира двигателя.

Ниско вътрешно съпротивление. Това позволява на калциевия акумулатор да произведе енергия за стартиране на двигателя много бързо. Също така кара акумулатора да приема висок заряден ток, и му е необходимо по-малко време за презареждане. Това ниско вътрешно съпротивление има и недостатък: дълбокия разряд може да предизвика яростна химична реакция върху положителната плоча, което води до загуба на активна маса и сериозно съкращаване на жизнения цикъл.

Оловно-калциевата сплав е сравнително мека. Това качество дава възможност плочите на акумулатора да бъдат изрязани или перфорирани, и акумулаторите изработени по технологията на перфорирани плочи, съответно оловно-калциевите акумулатори, не могат да бъдат сухо заредени. В сравнителни диаграми и таблици те са обозначени като OJ CA series/OJ CA series или CA/approx. В търговската мрежа тези акумулатори са обозначени като PbCa/PbCa или Ca/CA като Ca обозначава калция..

Автор: ACDC.bg © 2013-2014