Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Киселинни течове при акумулатора

Киселинни течове при акумулатора

Сярната киселина е силно корозивна и може да причини сериозни увреждания.
Сярната киселина уврежда и околната среда.
Акумулаторите винаги трябва да се държат в изправено положение, за да се предотврати изтичане на киселина през отворите за пълнене или, в случай на затворен / капсулован акумулатор – през вентилационните отвори. VRLA акумулаторите не съдържат свободна киселина, така че те могат да бъдат инсталирани в наклонена позиция. Ако акумулатора тече по протежение на капака без признаци на външни повреди, трябва да се приеме наличие на производствен дефект в капсуловането на акумулатора.
Киселината може също да си пробие път покрай клемите. Акумулаторите със странични клеми са по-податливи на това явление.
И на последно място, киселината може да се разлива през капачките за пълнене. Това най-вероятно е в резултат на прекалено високо ниво на електролита. Често се забравя, че акумулатора първо трябва да бъде зареден, и след това да се долива!

Автор: ACDC.bg © 2013-2014