Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Корозия на акумулаторната решетка

Корозия на акумулаторната решетка

Електролитът в акумулатора е в контакт не само с активната маса на плочата, но също така и с непокритите части на самата решетка.
Корозията на решетката е нормално явление в акумулатора, при което оловото в положителната решетка се превръща в оловен диоксид. В резултат на това преобразуване електрическата проводимост и механичната якост постепенно се понижават, докато плочите се деформират. Това е неизбежен процес, който се взема предвид при проектирането на акумулатора.
Прекалената корозия на решетката обикновено е резултат на презареждане, твърде високо напрежение при зареждане или твърде висок коефициент на натоварване. Температурата също е от важно значение. Високите температури ускоряват корозията на решетката, докато умерената температура ще удължава експлоатационния период на акумулатора.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014