Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Корозия на акумулаторните клеми

Корозия на акумулаторните клеми

Корозията на металните части на акумулатора е в резултат от химическа реакция между клемата и конекторите. Има три вида корозия на акумулаторните клеми:

1 . Галванична корозия
Галваничната корозия се причинява от потенциалната разлика между метали, които влизат в контакт един с друг, в този случай материалите на клемата и конектора. Корозията обикновено се проявява като бели оловни или цинкови кристали или, а ако конекторите са изработени от алуминий – като алуминиев сулфат. Бронзовите конектори обикновено корозират със сини кристали. Много често корозията се проявява като комбинация от бели и сини кристали: бели заради оловото в клемите и сини заради медта в кабела. Този тип на корозия може да бъде предотвратена чрез прилагане на спрей за клеми или технически вазелин . Ако корозията вече се е факт, първо клемите и конекторите трябва да бъдат почистени. Проверете за повреди: за добрата електропроводимост е важна гладката, лъскава повърхност.

2 . Корозия причинена от електролита
Когато акумулатора съдържа твърде много електролит, защото е бил допълнен над максималното ниво или в незаредено състояние, и това е довело до преливане на електролита и влизането му в контакт с клемите и конекторите, като по този начин причинява корозия. Този проблем може да бъде предотвратен чрез подходящи грижи за акумулатора. По-малко известно е, че електролита също така може да си пробие път навън през втулките на клемите. Акумулаторите със странични клеми са по-податливи на това явление, наречено теч на електролит.

3 . Атмосферна корозия
Друга причина за корозията на клемите може да бъде открита в киселинната пара изпускана от акумулатора при достигане на фаза на пълен заряд. Този тип корозия може да бъде предотвратен чрез прилагане на спрей за клеми или подходяща смазка като технически вазелин. Ако корозията вече се е разпространила, първо клемите и конекторите трябва да бъдат почистени. Проверете за повреди: за добрата електропроводимост е важна гладката, лъскава повърхност.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014