Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Нискоантимонови Акумулатори (Low Antimony Batteries)

Нискоантимонов Акумулатор (Low Antimony Battery)

За да се намали консумацията на вода и саморазряда, съдържанието на антимон в решетката се намалява от 12% на 1-3%. Тези ниско антимонови акумулатори понякога са наричани ​​необслужваеми или DIN43539/2 или EN50342-1. Все пак, стандартът EN50342-1 се отнася за акумулатори с ниска загуба на вода – когато консумацията на вода е по-малко от 4g/AhCe. Следователно по-подходящият термин е по-малка необходимост от обслужване, като по този начин се избягва объркване с капсулованите необслужваеми акумулатори MF (Maintenance Free) и VRLA (Клапанно-Регулирани Оловно-Киселинни) акумулатори.

Типичните характеристики на оловно-антимоновите акумулатори са:

Здрава, доказана технология, която при правилна поддръжка осигурява дълъг живот.

Може да се произвежда сухо заредена, за по-малко тегло при транспортиране, няма никакви проблеми с безопасността и не се саморазрежда. Когато е вакуумиран, сухо заредения акумулатор може да се съхранява няколко години.

Ограничен срок на годност след напълване на акумулатора - до три месеца.

Оловнo-антимоновите акумулатори са обозначени като PbSb/SbSb, или просто PbSb, което означава, че и положителната и отрицателната плоча са оловно-антимонови. Pb означава олово (на латински: Plumbum), а SB означава антимон (на латински: Stibium).

Автор: ACDC.bg © 2013-2014