Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Акумулатори - Техническа информация Експлоатация и Поддръжка

На пръв поглед автомобилния акумулатор е просто една кутия, доставяща електрическа енергия. Благодарение на техническите постижения в сектора на акумулаторните батерии, за повечето потребители, това наистина е всичко, което трябва да знаят.
Ако във вашия автомобил е поставен правилният акумулатор - с точния Капацитет (Ah), Пусков ток (A) и се поддържа както трябва, можете наистина "да поставите акумулатора и да забравите".
Накратко ще се опитаме да разгледаме най-често срещаните проблеми, с които може да се сблъска всеки собственик на автомобил.
Да вникнем в начина на действие на акумулатора и правилната му експлоатация.
Да разгледаме сложността на явлението акумулаторна батерия, което е свързано с електротехниката, химията и металургията.
Да оборим някои често срещани полуистини и чисти лъжи.