Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Пастираната плоча

Пастирана акумулаторна плоча

В Европа Емил Алфонс Форе прави оловна паста, състояща се от оловен окис, сярна киселина и вода, и го поставя върху оловни плочи, които след изсушаване биват покрити с оловен сулфат. Едно единствено зареждане дава на плочата на Форе много по-голям капацитет от този на плочата на Планте.

За съжаление, адхезията на активната маса върху гладката повърхност на плочата не е много трайна и след няколко цикъла батерията става неизползваема. Решението идва едновременно от две различни страни. Джон Селън, и Ернест Волкмар произвеждат перфорирана плоча от олово с антимон, в който оловната паста на Форе се задържа много по-добре. Това е същата пастирана решетъчна плоча, която все още се използва във всички акумулатори с плоски плочи.

Новите технологии и по-специално конструкцията на плочите са защитени от голям брой сложни патенти. Поради тази причина много производители търсят заместител на оловния окис като изходен материал.

EXIDE - the Chloride Еlectrical Storage Company Limited.

Около 1889г. оловен хлорид е използван от Клемент Пайен в Америка и от Франсоа Сели в Англия. След няколко години този процес е прекратен, но дотогава те се разрастват в две от най-големите фирми производители на акумулаторни батерии в света: в Америка Дружеството за електрически акумулаторни батерии (the Еlectrical Storage Battery Company) и в Англия Синдиката за хлоридни батерии (the Chloride Electrical Storage Syndicate), понастоящем известна като Хлоридната група (the Chloride Group).

Автор: ACDC.bg © 2013-2014