Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Плочата на Планте

Гастон Планте | Плочата на ПлантеФренският физик Гастон Планте доразвива констатациите на Зинщиден. През 1861г. той разработва първата вторична батерия за практическа употреба, в която оловните плочи са навити на спирали, разделени от филцови ленти.

В клетката на Планте виждаме характеристиките на днешната оловно-киселинна акумулаторна батерия: разредена сярна киселина, в която има две оловни плочи, покрити с оловен сулфат. Оловният лист се използва само като проводник, но оловният сулфат е средата, в която протича действителния процес, и затова тя се нарича активна маса.

Формирането на плочите на Планте е трудна и времеемка задача. За да се формира достатъчно оловен сулфат върху оловната плоча, тя трябва да се зарежда и разрежда многократно. Нужни са седмици, а понякога дори месеци, преди да бъде достигнат желания капацитет.

През 1881г. плочата на Планте е подобрена от Чарлз Франсис Бръш. Той поставя оловен окис върху плочи, които са набраздени, прорязани или перфорирани, като натъпква финия оксиден прах в кухините. Тази конструкция все пак е основата на плочата на Планте.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014