Рециклиране на автомобилни акумулатори

Рециклиране на автомобилни акумулатори

Оловно-киселинния автомобилен акумулатор е направен от: олово и оловни съединения, пластмаса (полипропилен), електролит (воден разтвор на сярна киселина).
За да предотвратите изтичане на киселина не накланяйте акумулатора при изваждането му.

Оловно-киселинните автомобилни акумулатори подлежат на пълно рециклиране. Повече от 97% от всеки оловно-киселинен акумулатор се рециклира. Това е изключително висок процент, за сравнение този процент е 55% при алуминиевите кутии за безалкохолни напитки и бира, 45% при вестниците и списанията, 26% при автомобилните гуми и стъклени бутилки.

Оловно-киселинните акумулаторни батерии са на върха на класацията за най-рециклируем продукт. Вашият стар автомобилен акумулатор ще бъде рециклиран и 60-80% от съдържащите се в него олово, оловни съединения и пластмаса ще бъдат използвани за производството на нови акумулатори.

Цикъла на рециклиране продължава неопределено време. Това означава, че оловото и пластмасата, съдържащи се в акумулатора на вашият автомобил, мотор, лодка или камион ще продължава да бъде рециклирано много, много пъти. Това прави оловно-киселинните акумулатори изключително екологичен продукт с оглед опазване на околната среда.

Как се рециклират Оловно-киселинните автомобилни акумулатори

Специална мелница раздробява излезлите от употреба акумулатори на малки парчета след което те отиват в големи съдове с вода, там се отделят оловото и оловните съединения, които падат на дъното, а пластмасовите парчета остават на повърхноста.

Рециклиране на оловото и оловните съединения
Оловните решетки, оловния окис и другите оловни съединения отиват за претопяване. При претопяването се отделят примесите до получаване на чисто олово. Това олово се използва при производството на решетки за нови акумулатори.

Рециклиране на пластмасата
Отделените парчета пластмаса (полипропилен) се измиват, след което се разтопяват. Разтопената пластмаса се екструдира на малки пластмасови топчета (пелети) с еднакъв размер. Така приготвена пластмасата отива отново при производителите на акумулатори и се използва за направата на новите акумулаторни кутии.

Рециклиране на електролита - сярната киселина
Има два начина за рециклиране на електролита (електролита е воден разтвор на сярна киселина)
1. Киселината се неутрализира с основа - използва се промишлено съединение подобно на домакинските соди. При този процес електролита се превръща във вода.
2. Киселината се обработва до превръщането и в натриев сулфат (бял прах без мирис) и вода. Натриевият сулфат намира приложение при производството на стъкло, текстил, перилни препарати и др.

Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube