Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Стратификация на акумулатора

Стратификация на акумулатор

В оловно-киселинния акумулатор електролита е смес от вода и сярна киселина. Стратификацията се получава тогава, когато водата и киселина се отделят, така че тежката киселина се концентрира на дъното на акумулатора, което води до бедна на киселина горна половина на клетката. Горната част на акумулаторните плочи ще сулфатизират заради изчерпания електролит, а долната част ще пострада от загуба на активна маса и корозия на решетката поради презареждане.
Стратификацията се получава, ако батерията се държи в състояние на заряд по-малко от 80% и никога няма възможност да получи пълен заряд. Това може да бъде резултат от саморазряд в комбинация с продължително съхранение, но също така и в ситуации като шофиране на къси разстояния с използване на повече включени консуматори като чистачки, вентилатори, радио и др.
Стратификацията може да бъде поправена чрез изравняващ заряд: отделянето на газ, предизвикано от зареждането при високо напрежение, ще смеси електролита.
VRLA акумулаторите съдържат фиксиран електролит и в резултат това явление не се проявява в геловите батерии.
При AGM (Absorbed Glass Mat) акумулаторите стратификация ще се случи само при акумулатори монтирани в наклонено положение.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014