Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

Сулфатизация на акумулатора

Сулфатизация на акумулатора

Когато акумулатора се разрежда, оловото и оловния диоксид, които са активните материали по плочите на акумулатора, реагират със сярната киселина в електролита, като по този начин се генерира електрически ток. Произвежда се фино разделена, аморфна форма на оловен сулфат. По време на зареждане, аморфният оловен сулфат лесно се превръща обратно в олово, оловен диоксид и сярна киселина – по същество батерията се връща в предишното си състояние.
Ако акумулатора не се презареди напълно скоро след дълбок разряд, оловния сулфат ще кристализира. Тези големи кристали запушват порите на активната маса и покриват повърхността на плочата, така че зареждането става невъзможно. В резултат на сулфатизацията се стига до окончателна загуба на капацитет.
Сулфатизиралият активен материал на положителна плоча често е със светъл цвят. Характерна особеност е ивицата сулфат на около една трета от височината на плочите.
С продължаването на сулфатизацията активната маса може да бъде изстискана от решетката толкова силно, че решетките да се огънат! Зареждането на сулфатизирал акумулатор може да доведе до образуването на дендрити в отрицателната плоча. Тези остри, игловидни кристали могат да доведат до късо съединение на положителните и отрицателните плочи.

Автор: ACDC.bg © 2013-2014