Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ACDC.bg

ACDC.bg е собственост на "ЕВРО.БГ" ЕООД, с адрес на седалище

1303 София, ул. Цар Симеон 99,

и с адрес на управление

1113 София, ул. Тинтява 17А,

вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 175343398.

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате ACDC.bg. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате ACDC.bg.

С използването на ACDC.bg се счита, че потребителя се съгласява, приема и се задължава да спазва посочените условия.

ACDC.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие.

Приемането на настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "ЕВРО.БГ" ЕООД от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн ACDC.bg и неговите поддомейни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на ACDC.bg, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от Потребителя.

ACDC.bg се задължава да не разкрива никаква информация за физическото лице предоставило данни, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В ACDC.bg може да са посочени име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Регистрацията в ACDC.bg е доброволна и безплатна. Регистрацията се извършва с попълване на формуляр, с което Потребителят се съгласява, че ще публикува вярна и пълна информация. ACDC.bg не носи отговорност при невярно или неточно попълнена информация. ACDC.bg си запазва правото да закрие акаунт или да откаже достъп на Потребител сайта или част от него.

ACDC.bg осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до акаунта на Потребителя, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до този акаунт е защитен с парола. Потребителят носи отговорност да пази в тайна паролата си. Информацията може да бъде променяна по всяко време.

Данните, въведени от Потребителя няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако същият не е изразил изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

ЦЕНИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА ACDC.bg

Информацията за продуктите, представени в ACDC.bg е разпределена по категории и производители. За всеки продукт е представена информация за основните характеристики и цената.

Цени в ACDC.bg са валидни към момента на публикуването им. ACDC.bg си запазва правото да променя без предупреждение информацията и цената на продуктите.

Всички цени са в български лева и с включени данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която е посочена отделно.

ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТИ НА ACDC.bg

Поръчка на ACDC.bg може да бъде извършена след като Потребителят се е запознал и приел Условията за ползване. Потвърждаването на поръчка от страна на ACDC.bg има стойност на договор за покупко-продажба между Потребителят и Дружеството.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

Поръчки се доставят на географската територия на Република България, което изключва български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др.

Сроковете за доставка са от 12 часа до 7 работни дни. В случай, че поръчката не може да бъде извършена, Потребителят ще бъде уведомен своевременно. Потребителят има право да изчака доставката на поръчания продукт, да избере друг или да откаже поръчката.

При приемането на поръчката, Потребителя удостоверява получаването на доставката и изпълнението на задължението от страна на Дружеството.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да върне направена поръчка, без да дължи неустойка и без да посочва причини, в срок от 7 (седем) дни от получаване на поръчката. Връщането на продукти е възможно в случай, че същите са във вида в който са получени, оригиналната опаковка от производителя на продукта да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от ACDC.bg защитни стикери, както и пълна окомплектовка с придружаващата ги документация.

В случай, че Потребителя се възползва от правото си за връщане на поръчка, транспортните и други разходи са изцяло за сметка на на потребителя.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционните условия се предоставят от производителя, респективно вносителя, на съответния продукт. ACDC.bg не носи отговорност за невярна, неточна, с печатни грешки или липсваща информация.

Претенции и рекламации на продуктите се извършват според правилата на ЗЗП, както и според сроковете и условията на търговската им гаранция.

ДРУГИ

ACDC.bg не поема отговорност за това, че услугите не отговарят на изисквания и/или очаквания на Потребителя.

ACDC.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

ACDC.bg не поема отговорност, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

ACDC.bg не поема отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

С използването на ACDC.bg, се счита, че Потребителя е запознат, приема и се задължава да спазва Условията за ползване.

За всички неуредени въпроси в настоящите Условия за ползване, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

ACDC.bg е сайт, собственост на "ЕВРО.БГ" ЕООД и се управлява от Дружеството.

Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube