Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

История на акумулатора

Токът не е бил изобретен – той е бил открит, тъй като той съществува естествено в природата. Нито пък електричество е било открито и обяснено само от един човек. През вековете много учени са допринесли за прозренията и познанията, които са превърнали електричество от забележително явление в неизменна част от нашия живот.