Свържи се с ACDC.bg в
Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Facebook Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Google+ Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Twitter Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в Pinterest Свържи се с ACDC.bg в YouTube Свържи се с ACDC.bg в YouTube

VRLA Акумулатори (VRLA Batteries)

VRLA Акумулатор / VRLA Battery

VRLA (Клапанно Регулирани Оловно Киселинни) акумулатори се опитват да избегнат някой от характерните недостатъци при конвенционалните акумулатори като загубата на вода по време на повтарящите се цикли на зареждане / разреждане и разливане на електролит.

Нека разгледаме процеса на разреждане / зареждане на акумулатора. По време на разреждането активната маса на плочите се превръща в оловен сулфат. При зареждане оловният сулфат на положителната плоча се превръща в оловен диоксид, докато оловният сулфат на отрицателната плоча се превръща в поресто олово. В края на зареждането се освобождава кислород в положителна плоча и водород в отрицателната плоча. Когато и двата газа се издигнат до повърхността и напуснат електролита, резултатът е загуба на вода и акумулатора трябва да се допълни отново с вода.

Поради разликата в приемането на заряда между положителната и отрицателната плоча, в положителната плоча се освобождава газ малко по-рано, отколкото в отрицателната. До момента на освобождаване на кислород от положителната плоча, върху отрицателната плоча вече се е формирало сериозно количество гъбесто олово. Ако може да се направи така, че кислорода да не се издига на повърхността, а вместо това да отива до отрицателната плоча, тя ще реагира с това гъбесто олово и ще формира оловен окис. Впоследствие оловният окис ще реагира с електролита и ще се превръща в оловен сулфат .

За правилно функциониране VRLA акумулаторите се нуждаят от известно свръхналягане и поради това са капсуловани. Самозатварящият се предпазен клапан се отваря, когато налягането превиши предварително зададеното ниво от (> 0,18 бара) и се затваря веднага щом се възстанови равновесието (< 0,15 бара). Ето защо тези акумулатори често са наричани клапанно-регулирани оловно-киселинни VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Газът, който се освобождава в случай на свръхналягане, се състои главно от кислород, но съдържа и известно количество водород. Поради капсулованата конструкция и вътрешното налягане, тази загуба на вода не може да бъде коригирана и следователно представлява необратимо скъсяване на експлоатационния срок.

Най-важните характеристики на VRLA акумулаторите са:

Основният недостатък на VRLA акумулаторите е, че имат по-ниската мощност и по-дълги цикли на зареждане в сравнение с конвенционалните акумулатори. Това ги прави малко използваеми като автомобилни стартерни акумулатори. VRLA акумулаторите се използват предимно в приложения за съхранение на енергия където циклите на зареждане / разреждане са по-бавни..

Автор: ACDC.bg © 2013-2014